HomeInspiration › article

Hoe aantrekkelijk zijn we voor elkaar? Binden en boeien van Young Professionals

By: Eefje Teeuwisse - ; Source: Leren in Ontwikkeling, jrg. 9, 2009, nr. 1/2, p. 20-22   02-28-2009

This page is not available in English - View in Dutch:

Organisaties worstelen met het behouden van jong talent. Verschillende instrumenten kunnen worden ingezet om jonge mensen te 'binden en boeien': aantrekkelijke salarisschalen, secundaire arbeidsvoorwaarden, traineeprogramma's... Maar is dat genoeg? Dit artikel kijkt heel specifiek naar manieren om het werk voor young professionals aantrekkelijk te maken door te investeren in onderlinge relaties. Niet: wat kunnen we doen om 'de organisatie' aantrekkelijker te maken, maar wat kunnen 'wij' doen? Vertrekkend vanuit voorbeelden van situaties waarin de samenwerking tussen young professionals en ervaren collega's voor beide partijen inspirerend is, analyseert Eefje Teeuwisse wat beplangrijke principes zijn om die werkrelaties productief te maken.