HomeInspiration › Article

Wat doe je? Kritische beroepssituaties in de praktijk van Sociaal Pedagogisch Werkers.

par: Ans Grotendorst, 2023 Pieterjan small 111834906645 Pieterjan van Wijngaarden, Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel - ; Source Hengelo: Uitgeverij RBA4.   08-01-2005

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

De bundel ‘Wat doe je’ bevat ruim 200 kritische beroepssituaties van Sociaal Pedagogisch Werkers. Kritische beroepssituaties zijn situaties waarin de beroepsbeoefenaar zich gesteld ziet voor een professioneel probleem of dilemma. De situaties zijn verzameld tijdens intensieve gesprekken met beroepsbeoefenaren in uiteenlopende werkvelden: psychiatrie, verslavingszorg, kinderopvang, jeugdzorg en ouderenzorg. Ze kunnen gebruikt worden bij het concretiseren en contextrijk maken van competenties binnen landelijke kaders en formats, de ontwikkeling van casuïstiek en levensechte opdrachten voor het onderwijs en het ontwerp van toetssituaties. De aanpak die ten grondslag ligt aan de bundel is genomineerd voor een innovatieprijs in het beroepsonderwijs.

De bundel is te bestellen via http://www.examenbankrba4.nl/