HomeKS Bibliothèque › Article

Leren en innoveren, ontwerpprincipes voor kennisproductiviteit

par: IMG 0408 111959659067 Paul Keursten, Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot - ; Source Opleiding & Ontwikkeling, 19(10), 16-21   17-01-2021

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In de kenniseconomie, waarin het aankomt op verbeteren en vernieuwen, doen zich regelmatig vraagstukken voor waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is. Deze vraagstukken vragen om leren: het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis, om kennisproductiviteit. Dit type leren is onvoorspelbaar: de uitkomsten zijn nog niet bekend als je begint en zelfs het verloop is vooraf niet te overzien. Hoe richt je een leerproces in waarbij medewerkers samen nieuwe kennis ontwikkelen en toepassen ten behoeve van vernieuwing? Wat geeft daarin houvast? In dit artikel beschrijven we elf ontwerpprincipes als houvast voor het vormgeven van zo’n innovatieve leerpraktijk.