HomeKS Bibliothèque › Article

Human Resource Development, Social Capital en Economische Opbrengsten

par: Tjip de Jong, Joseph Kessels - ; Source Develop, kwartaaltijdshrift voor Human Resource Developmentl, 2007, I, p. 94-105   08-03-2021

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In de literatuur zijn diverse pogingen gedaan waarin auteurs een verband leggen tussen opleidingsinspanningen van organisaties en economische opbrengsten. In dit artikel ondernemen we een nieuwe poging, waarbij we het begrip sociaal kapitaal een belangrijke rol toebedelen. We doen dit door de relatie tussen sociaal kapitaal en een sterke leeromgeving nader te verkennen. Daarnaast biedt dit artikel aanknopingspunten om als HRD professional actief te intervenieren op dit sociale kapitaal, om leren te bevorderen.