HomeInspiration › article

Human Resource Development, Social Capital en Economische Opbrengsten

By: Tjip de Jong, Joseph Kessels - ; Source: Develop, kwartaaltijdshrift voor Human Resource Developmentl, 2007, I, p. 94-105   08-29-2007

This page is not available in English - View in Dutch:

In de literatuur zijn diverse pogingen gedaan waarin auteurs een verband leggen tussen opleidingsinspanningen van organisaties en economische opbrengsten. In dit artikel ondernemen we een nieuwe poging, waarbij we het begrip sociaal kapitaal een belangrijke rol toebedelen. We doen dit door de relatie tussen sociaal kapitaal en een sterke leeromgeving nader te verkennen. Daarnaast biedt dit artikel aanknopingspunten om als HRD professional actief te intervenieren op dit sociale kapitaal, om leren te bevorderen.