Metafoortherapie - Strategieën voor persoonlijk succes

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


What's in a name? That which we call a rose

By any other name would smell as sweet.

 

Onsterfelijke, maar onware woorden die Shakespeare Julia in de mond legde. Het maakt wèl uit hoe je de bloem noemt. Grote kans dat de naam je waardering van de geur bepaalt. Zo weet je tegenwoordig direct hoe een persoon erin staat als hij het heeft over een probleem, waar een ander dezelfde situatie een uitdaging noemt.

 

Beeldspraak kleurt onze zienswijze

Hetzelfde geldt voor beeldspraak. De beelden die wij gebruiken in onze taal, beïnvloeden onze overtuigingen. In de sociale en cognitieve wetenschappen wordt steeds duidelijker dat beeldspraak onze zienswijze kleurt. Zo laat de persoon die aangeeft zijn boosheid ‘op te kroppen’, weten dat hij drager is van ongebruikte en explosieve energie. Diezelfde boosheid kun je ook benoemen als ‘een steuntje in de rug’. In dat geval is de boosheid de leverancier van energie die nodig is om ergens wat van te zeggen. 

 

Gebruik van metaforen

We maken veel gebruik van beelden als we spreken en schrijven. In iedere tien tot vijfentwintig gesproken woorden zit wel een metafoor. Lees de eerste alinea nog maar eens: ‘in de mond leggen’, ‘kleuren’ en ‘erin staan’ zijn schoolvoorbeelden.

 

Vooral de beelden die we gebruiken om emotionele ervaringen te beschrijven, verraden veel over de beleving. Gevoelens kùnnen we vaak alleen maar ‘symbolisch modelleren’. En dan zijn we rijp voor metafoortherapie. Huh?

 

Voorbeeld

A Mijn collega is een ongelofelijke lomperik. Hij gaat continu over mijn grenzen heen.

B Hoe zien die grenzen eruit?

A ….een onzichtbare cirkel om mij heen.

B Op welke afstand van jou bevindt zich die cirkel?

A Een meter ongeveer.

B Wat doe jij als hij binnen de cirkel komt?

A Zo stil mogelijk blijven staan, wachten tot hij weggaat.

B Heb je nog andere opties?

A Hem wegduwen….

B ….

A of zelf verder weg gaan staan.

 

B vraagt zonder te oordelen door op de metafoor die A introduceert, namelijk: ´over grenzen heengaan´. Als je jezelf de rol van B aanmeet, train je je in het bevragen van je eigen metaforen. Dat levert een interessante vorm van zelfreflectie op. In plaats van de ervaring beschrijven, ga je echt ervaren. En sturen. Dat helpt bij het aanpakken van belemmerende overtuigingen.

 

Mentale krachtpatsers

Als coach reik ik vaak beeldspraak aan. Daarmee beoog ik ervaringen te kleuren en emoties te sturen. ‘Aanpakken van overtuigingen’ en ‘invloed nemen’ zijn voorbeelden van actieve metaforen die ik vaak gebruik. Mentale krachtpatsers kennen namelijk hun eigen kracht en invloed.

 

Strategieën voor persoonlijk succes

Verzin positieve en actieve metaforen voor ervaringen en situaties die je lastig vindt. Met beeldspraak beïnvloed je je beleving.

 

*Bron: James Geary, “Het geheime leven van metaforen”. In: Ode, jan/feb 2011