interview

Organisatiejournalistiek voor teamontwikkeling

This page is not available in English - View in Dutch:


Sommige teamcoachings starten met een duidelijke vraag, in andere gevallen is er een algemene wens om stappen te zetten, maar is het thema niet direct glashelder. Dat laatste was het geval bij een team waar mijn collega Remko van Oijen en ik bij betrokken waren. Er was een breed gedeeld gevoel dat het team een beetje ‘vast’ zat. Daar wilde men mee aan slag. Maar waar moest het dan precies over gaan? Het team was te groot om in een rondetafelgesprek samen een thema vast te stellen. Dan zou de kans groot zijn dat we niet alle stemmen zouden horen. En dat wilde het team wel: dat iedereen eigenaar zou zijn van de volgende stap.  

 

We kozen ervoor om duo’s bij elkaar te zetten die normaal niet met elkaar samenwerkten. Ze kregen de opdracht om elkaar te bevragen en te interviewen: waar willen wij ons sterk voor maken als het om de ontwikkeling van het team gaat? Die input vormde de basis voor verdiepende interviews.

 

Interviews

Als organisatiejournalist ging ik langs bij de verschillende duo’s. Ik had een aantal punten waar ik met hen op wilde inzoomen: het gesprek dat ze hadden gehad en de dingen die ze van elkaar ontdekt hadden wat ze nog niet wisten, zoals bepaalde talenten en kwaliteiten. Het doel daarvan was om tot diepere gesprekken te komen, zodat collega’s elkaar vanuit een ander perspectief leerden kennen.

 

Na deze interviewreeks vroeg ik me af hoe deze interviews het beste terug te koppelen. Hoe deed ik het recht aan alle perspectieven die ik gehoord had? De volgende meeting stond inmiddels gepland. Ik herinner me nog goed dat ik aan de eettafel in mijn woning zat en een ingeving kreeg: ik ga brieven schrijven!

 

Persoonlijke brieven

In elke brief ging ik in op het gesprek dat we hadden, maar ook op hoe ik de mensen had leren kennen. Waar hun kwaliteiten, talenten en dilemma’s lagen wanneer het om de ontwikkeling en de kansen van het team ging. Ook verrijkte ik de brieven met persoonlijke quotes. Uiteindelijk vormden ze de input voor de volgende teamsessie. Zo kregen we aan de ene kant een rijk beeld van wat er speelde in het team. En anderzijds maakten de brieven expliciet hoe iedereen ‘in de wedstrijd’ zat.

 

Ik weet nog dat ik met Remko in de ruimte stond. Ik deelde grote enveloppen uit, met daarin de brieven. Iedereen las aandachtig zijn brief. Het was muisstil. Voor mij was dat een spannend moment, het was immers heel persoonlijk wat ik had geschreven. Toen eenmaal de stilte werd doorbroken, gingen we met elkaar in gesprek over wat deze interviews nu zeiden over ieders ambitie in het team. En waar het collectief naartoe wilde bouwen.

 

Inzichten

We deden een aantal interessante inzichten op. In de eerste plaats zorgde de interviewreeks voor nadere ontmoetingen tussen duo’s die anders niet zo snel met elkaar in gesprek zouden gaan. Daarnaast kwamen de duo’s van elkaar te weten hoe ze keken naar de ontwikkeling van het team. Die combinatie leidde ertoe dat er een moment van reflectie ingebouwd werd.

 

Een tweede effect was dat door een volgende moment van reflectie in te bouwen tijdens de meeting, het gesprek veranderde. De brieven haalden het team uit ‘de waan van de dag’. De stilte tijdens het lezen van de brieven, zorgde voor rust. We doken daarmee niet gelijk de meeting in, maar namen de tijd. Hiermee ontstond er een sfeer waarin het goede gesprek ontstond. De aanpak sluit aan op een organisatie-ontwikkeling principe zoals Patricia Shaw schetst: ‘verander het gesprek, dan begint de verandering van de organisatie’. Zo ook voor dit team. Door de gesprekken zo te organiseren en organisatiejournalistiek in te zetten, kwam het team tot concrete doelen, deelden inzichten met elkaar, lachten om elkaar en begrepen ze elkaar beter.

 

 

Speelt er binnen jouw team of organisatie iets waar je maar niet de vinger achter kunt krijgen? Of wil je met elkaar richting een gewenste toekomst bouwen, maar weet je niet zo goed van elkaar hoe je in de wedstrijd zit? Of misschien ben je gewoonweg benieuwd naar wat organisatiejournalistiek kan betekenen voor jouw team/organisatie? Neem contact op met Derk van der Pol, organisatiejournalist bij Kessels & Smit. E-mail: dvanderpol@kessels-smit.com