dreamstimefree 11757144

Ondernemer in eigen loopbaan?! Career adaptability

This page is not available in English - View in Dutch:


In samenwerking met de UvA heeft Nina onderzoek gedaan naar Career Adaptibility: het vermogen, of de kunst misschien wel, om in regie te zijn over je eigen loopbaanpad. En om aansluiting te zoeken tussen je dromen, kwaliteiten en ambities enerzijds, en je werk en loopbaan anderzijds. Dit vermogen is te ontwikkelen en vergroten, wat betekent dat je ondernemer kunt worden en blijven van je eigen loopbaan. Iets waar de huidige tijd en de huidige arbeidsmarkt vraagt.

 

Uitdaging voor HR

De vergrijzing is voor organisaties binnen een aantal jaar een voldongen feit. Ervaring en kennis stromen uit en de druk om de ‘juiste’ mensen te vinden die snel en flexibel taken overnemen wordt steeds groter. Veel organisaties stoeien met abstracte thema’s als Talent Management, Strategisch HRM of Leeftijdbewust Personeelsmanagement. En ze nemen zich voor om door POP gesprekken, ontwikkelgesprekken of loopbaancoaching ‘hun’ mensen te binden en boeien. En ze flexibel inzetbaar te maken.

 

Uitdaging voor medewerkers

Voor medewerkers betekenen deze ontwikkelingen, de HR tools en aanpak een groter beroep op het vermogen je eigen leven vorm te geven. Dit geldt niet alleen op het werk maar ook voor thuis. De tijd van de vaste zuilen, lange dienstverbanden en stabiele organisaties ligt achter ons. Er zijn nu ontelbaar veel opties, combinaties en mogelijkheden. Medewerkers en zelfs aanstormende studenten worden steeds vaker en steeds vroeger uitgedaagd stil te staan bij wat goed voor hen is. Bij wat hun dromen, kwaliteiten en ambities zijn. En om op basis daarvan (opnieuw) te kiezen of ontwikkelstappen te zetten. Met andere woorden: ze worden gevraagd ondernemer te zijn van hun eigen loopbaan en aan het stuur te zitten van hun eigen (werk)leven.

 

Career adaptability

De mentale vaardigheid die hierbij nodig is, noemen we career adaptability. Hieronder verstaan we niet alleen de bereidheid en het vermogen om te kunnen omgaan met veranderende werkomstandigheden maar ook om het voortouw te nemen in ontwikkeling van de loopbaan. Dus niet afwachten op wat komen gaat, maar zelf invloed uitoefenen op de richting van je loopbaan. Niet vastlopen op onvoorziene wendingen maar aansluiting zoeken met nieuwe situaties en hierop aanpassen. Om career adaptability vorm te geven kan career design ingezet worden. Het onderzoeken, ontwerpen, kiezen en naleven van je eigen loopbaan. Deze vragen helpen daarbij:
1. Waar sta ik nu/welke onderzoeksvraag heb ik?
2. Welke ontwerpvraag is aan deze vraag verbonden?
3. Welke keuzes mag/wil ik maken?
4. En wat heb ik daarin aan te gaan of na te leven?

 

Contact?

Heb je zelf ervaringen met dit thema of je wil er zelf mee aan de slag laat het ons weten. Wij zijn nieuwsgierig naar ervaringen, vragen en verbindingen op dit punt. Om een artikel te schrijven, meer tools te ontwikkelen en beter te snappen hoe dit werkt. Je kunt Nina bereiken via ntimmermans@kessels-smit.com.

 

Bronnen

  • Savickas, M.L. (2005). The theory and practice of career construction. Journal of Vocational Behavior, 42–70.