HomeCalendarEvent
21 Sep
2023

Mens sana in corporatione sana: bouw een duurzaam en gedragen welzijnsbeleid uit

This page is not available in English - View in Dutch:

Hoe bouw je een duurzaam en gedragen welzijnsbeleid uit? In september starten Maggelien Lambrechts en Peter Beschuyt, in samenwerking mat HRD Academy het eerste Kopman leertraject. Je gaat aan de slag met je eigen doelstellingen terwijl je samen leert met collega's uit andere organisaties. Maak van je organisatie een gezonde plek waar mensen kunnen floreren.

 

Situering

Gezondheid en welzijn op het werk staan steeds hoger op de agenda van organisaties en terecht! In deze uitdagende tijden (war for talent, economische onzekerheid) worden van medewerkers hoge prestaties verwacht. Om goed te kunnen presteren, is het belangrijk dat medewerkers goed in hun vel zitten. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de medewerker zelf én de organisatie. Wie een aantrekkelijke werkgever wil zijn, heeft hier aandacht voor en bouwt aan een duurzaam gezondheidsbeleid dat verder gaat dan het wettelijk verplichte welzijnsbeleid.

 

Met dit traject willen we jou ondersteunen om het werken aan welzijn en gezondheid in een breder en holistisch perspectief te plaatsen. Hoe kan je vermijden dat het bij louter losse initiatieven blijft en hoe kan je meer in de richting gaan van een integrale aanpak? Vanuit de bril van de gezonde organisatie kijken we naar thema’s als leiderschap, talent- en loopbaanontwikkeling, teamwerking, retentie en ziekteverzuim.

Je wordt ondersteund om vanuit jouw specifieke rol in de organisatie invloed te nemen en succesvol verandering op gang te brengen.

 

Doelgroep

HR verantwoordelijken, HR partners, preventieadviseurs en iedereen die in een kleine of grote organisatie wil werken aan het ontwikkelen en organiseren van een duurzaam gezondheidsbeleid en dit wil verankeren in de organisatiecultuur.

 

Wat leer je in de opleiding?

  • Je leert hoe energie en gezondheid werkt in een mensenlichaam en welke factoren hier aan bijdragen. Je brengt je eigen energiebalans in kaart en leert welke acties je zelf kan ondernemen om jouw energie in balans te brengen of te houden.
  • Je leert hoe je succesvol een beleid kan opzetten dat een duurzame energiebalans van medewerkers faciliteert.
  • Je brengt jouw organisatie in kaart op vlak van gezondheidsbeleid en onderzoekt waar nog opportuniteiten liggen.
  • Je krijgt een kritische kijk op jouw eigen rol bij het opbouwen en uitrollen van een gezondheidsbeleid.
  • Door succescases te onderzoeken, gaan we verder aan de slag met de succesfactoren om jouw eigen gezondheidsbeleid uit te werken in de organisatie.
  • We gaan heel concreet aan de slag met de vragen, behoeften en obstakels die jou helpen (dan wel in de weg staan) om vooruitgang te boeken.
  • Aan het einde van dit programma heb je de nodige inspiratie en handvatten om jouw beleid verder uit te bouwen en heb je ook al stappen gezet in het realiseren van een gezondheidsbeleid in jouw organisatie.