confoto MG 7541 21

23 november: Socratisch Café met thema Sturing

This page is not available in English - View in Dutch:


Iedere maand is er een Socratisch Café aan de Maliebaan45 (ruimte voor werken, leren, ontmoeten, ondernemen) in Utrecht. Het Socratisch Café is een ontmoetingsplek voor mensen die op socratische wijze met elkaar, onder begeleiding van deskundige gespreksleiders in gesprek willen gaan. Meer informatie....

 

Special Socratisch Café: Sturing met Aart Goedhart

Op 23 november zal Aart Goedhart van 14-17 uur een Socratisch Café begeleiden met het thema Sturing. Nu Het Nieuwe Werken in opkomst is, rijzen ook vragen over de sturing van De Nieuw Werkende Mens. De roep om ‘outputsturing’ zwelt de laatste tijd enorm aan. Maar wat is ‘sturing’ eigenlijk?

 

In dit Socratisch Café worden verschillende perspectieven gegeven op het begrip sturing. Waaraan ontleent het begrip zijn oorsprong? En waar ontstaat eigenlijk de wens of behoefte om te sturen? Is dat bij degene die stuurt, of ook degene die gestuurd wordt? Wat gebeurt er bij iemand als deze stuurt, of gestuurd wordt?

Naast de verkenning van deze vragen en onderwerpen, krijgen de onderliggende aannames die in het maatschappelijke verkeer worden gehanteerd bij sturen en gestuurd worden bijzondere aandacht. In de dialoog verbinden we de ervaringen en praktijken van de aanwezigen, en zullen ieders opvattingen en aannames over sturing nader onderzocht worden.

 

Meer informatie

  • Entree: €40,00
  • Entree studenten: €35,00
  • Aanmelden kan bij Samantha van Londen: info@maliebaan45.nl, 030 239 4049