dreamstime s 257802821

14 maart FCE Workshop 'Werken in de boven- en onderstroom'

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Veel organisatievraagstukken vliegen we in eerste instantie aan als 'harde' bovenstroom-kwesties, zoals bezuinigingen of functieaanpassingen:

  • ‘Hoe kunnen wij een kostenreductie van 10% doorvoeren?’
  • ‘De klantadviseurs worden initiërend in plaats van volgend, hoe implementeren we die visie?’

 

In het werken met die vragen ontmoeten we altijd ook de onderstroom. En daar doe je als manager of procesbegeleider soms de krachtigste ingrepen. De bovenstroom gaat over de rationele en zichtbare thema's in organisaties; bijvoorbeeld organisatie inrichting, budgetteren of strategisch innoveren. De onderstroom heeft betrekking op het intuïtieve, het irrationele en het onzichtbare in organisaties: de ongeschreven regels, en de overtuigingen van medewerkers en managers en emoties zoals: angst, twijfel, onzekerheid, blijdschap en verdriet. De nadruk ligt dus op ‘goed kijken’ en woorden vinden voor wat er nou echt aan de hand is. Dat bepaalt de focus van je interventies, als leidinggevende of als procesbegeleider.

 

In deze workshop met Martijn Frijters en Peter de Roode komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Vanuit welke perspectieven kun je naar de onder- en bovenstroom kijken?
  • Hoe verbind je de onder- en bovenstroom?
  • Welke dilemma's spelen er als je dit wilt?
  • Welke opvattingen hebben managers en leidinggevenden ten aanzien van de vraagstukken in organisaties?
  • Welke competenties vraagt dit van medewerkers en leidinggevenden?

De Foundation for Corporate Education (FCE) biedt leergangen en professionele ontmoetingen aan rond actuele thema’s. Zie voor meer informatie de flyer.