dreamstime m 16781253a1

Marcel en Ton begeleiden de Leergang Veranderpraktijk

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Update: Er zijn inmiddels nieuwe data bekend. De Leergang Veranderpraktijk start op 25 september 2014. Meer informatie

 

Op donderdag 6 maart start de FCE Leergang Veranderpraktijk, een praktijkgericht leertraject voor managers en professionals die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een verandering in hun organisatie. Collega's Marcel Kuhlmann en Ton ten Broeke zullen deze leergang begeleiden.

 

Organisatieverandering is een vak apart. Het vraagt om inzicht, inspanningen, afstemming, luisteren, kennis, actie, reflectie, ethische keuzes, communicatie en confrontatie. Eigen aannames en veronderstellingen over wat wel en niet werkt worden in de leergang daarom beproefd en onderzocht. In dialoog met elkaar wordt je eigen ‘verander’ kompas beter geijkt. Het programma is praktisch en gericht op de methodische professionele ontwikkeling in relatie tot je concrete veranderkundige vraagstuk. Je leert hoe je wendbaar en flexibel kunt handelen in uitdagende en complexe klussen.

De leergang bevat de volgende programma onderdelen:

  • Werkplaats (4 bijeenkomsten)
  • Intervisie (4 bijeenkomsten)
  • Waagstukken en waagstuk (1 bijeenkomst)
  • Werken met de meester (2 maal tijdens een werkplaats)
  • Werken in de veranderpraktijk (1 maal voorafgaand aan de Waagstukken)
  • Reflectie op eigen veranderkundige opdracht

 

Deelnemen aan de leergang leidt tot verdieping en verbreding van je veranderkundig vakmanschap, gecombineerd met een veranderkundig resultaat voor je organisatie.

 

Wil je meer weten?