HomeKS Bibliothek › Artikel

Generatieleren als motor voor verandering

von: Marieke 111970530950 Marieke Grondstra - 24-06-2019

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

Onze organisaties zijn totaal niet voorbereid om de toenemende complexiteit op te vangen. Samenwerking tussen generaties is hierin de sleutel. De vernieuwingsimpulsen van de jongste generatie, nu generatie Y, kunnen organisaties veel kracht geven mits de oudere generatie deze weten te combineren met hun eigen vernieuwingsimpulsen. Marieke Grondstra beschrijft hoe generatieleren als motor voor verandering kan worden ingezet.