rondeel - kennis maken in gezelschap
HomeBuchladen › Buch

Kennis maken. Leren in gezelschap

von: Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel, Sibrenne Wagenaar - ; Herausgeber: Scriptum Management   29-11-2002

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

 

Kennis en kennisontwikkeling zijn cruciaal voor het succes van individuen en organisaties. In dit boek wordt leren beschouwd als een proces waarin kennis gemaakt wordt. Dat is een proces dat zelden solitair plaatsvindt. Meestal gebeurt leren in gezelschap. Daar waar medewerkers met elkaar optrekken leren zij problemen op te lossen, in interactie met klanten, systemen en leidinggevenden. Deze leerprocessen voltrekken zich steeds meer op en rond het werk, zonder dat de betrokken medewerker er expliciet aandacht aan schenkt.
Dit boek is een zoektocht naar nieuwe benaderingen om leerprocessen in de context van werk te bevorderen. De auteurs kiezen daarbij onverhuld voor een perspectief dat gericht is op persoonlijke ontwikkeling, aansluitend bij individuele passie en gedrevenheid en samenwerking op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid. De bijdragen zijn alle gestoeld op praktijkervaring in diverse organisaties en contexten. In 'Kennis maken: leren in gezelschap' vindt u een geheel aan theoretische en praktische perspectieven omtrent het inrichten van leerprocessen.