HomeInspiration › Artikel

Beoordelaarsbekwaamheid: een factor van belang

von: Leo Dercksen, Jane Groenendijk - ; Quelle: O+G, Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, nr. 6, okt 2010, p.11-14   04-11-2010

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

Dit artikel gaat over de beoordelaarsproeve van de Examenbank RBA-4 en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Daarnaast besteden we aandacht aan de effecten van de beoordelaarsproeve en –training op de kwaliteit van de afname van de proeven van bekwaamheid. De situatie in De Leiboom in Raalte dient daarbij als voorbeeld.