Holbein ambassadors

Werken aan innovatie: over de waarde van een voorschrijvend model

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Werken aan innovatie is voor organisaties van belang. Er zijn diverse modellen en handreikingen beschikbaar die laten zien hoe organisaties kunnen werken aan innovatie. Wat echter vaak ontbreekt is systematisch onderzoek dat nagaat in hoeverre deze descriptieve modellen ook prescriptieve waarde hebben. Met andere woorden: in hoeverre geven deze modellen mensen in de praktijk ook handvatten om zelf te werken aan innovatie?

 

Bevindingen van een onderzoek

Onlangs verscheen mijn artikel "Werken aan innovatie: over de waarde van een voorschrijvend model" in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). Dit artikel presenteert de bevindingen van een onderzoek dat als doel had de waarde voor de praktijk vast te stellen van elf ontwerpprincipes voor innovatie.

 

Dit onderzoek laat zien dat de prescriptieve waarde van de principes beperkt is. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de stappen die nodig zijn in de praktijk om te werken aan innovatie en de factoren die hierop van invloed zijn. Een combinatie van een systematische en een persoonlijke benadering lijkt het meest kansrijk bij het werken aan innovatie.

 

Lees het hele artikel...

 

MAB is een vakblad met vaak wetenschappelijk onderbouwde artikelen op het gebied van accountantscontrole, externe verslaglegging, bestuurlijke informatieverzorging en management accounting, corporate governance, financiering, organisatie en management.