HomeInspiration › Artikel

Slim vakmanschap: 'hot spots' bij de politie

von: Cees Sprenger - ; Quelle: Holland/Belgium Management Review, nummer 132-2010, p. 2-8   02-08-2010

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

In dit artikel staat de vraagstelling centraal hoe binnen de politieorganisatie vakmensen meer dan nu in staat gesteld kunnen worden om met elkaar en met partners uit andere maatschappelijke organisaties slimmer te werken en hoe de zo ontwikkelde vernieuwingen ook verankerd kunnen worden zodat collegavakmensen ze kunnen overnemen.


Vanuit het perspectief van theorieën over complexiteit, leiderschap en interactief werken komen drie aandachtspunten voor slim vakmanschap naar voren. Ten eerste het versterken van leiderschap bij vakmensen zodat zij besluiten om door henzelf ervaren urgente veranderthema’s op te pakken. Ten tweede: de wijze waarop vakmensen meerdere collega’s binnen en buiten de politieorganisatie met elkaar kunnen verbinden tot ‘gelegenheidscoalities’ rond urgente vraagstukken in het werk. Ten derde: het verbreden en verspreiden van kleine situationele vernieuwingen tot een bredere kring van collega’s en korpsen. Leidinggevenden en stafmedewerkers spelen in dit verspreidingsproces een cruciale rol.

 

De aanpak die wordt beschreven is een ontwikkelbenadering, waarin vakmensen zelf de ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen om het werk slimmer aan te pakken. Slim vakmanschap is eerder een collectief dan een individueel vermogen om tot slimme oplossingen te komen in samenwerking met ketenpartners.