baanbrekers

ROA publieksprijs voor Baanbrekers!

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Ieder jaar reikt de ROA prijzen uit voor adviezen met maatschappelijk impact. Met ‘Baanbrekers in de bouw’ sleepte de combinatie Uturnity, TU Delft/PAO en IGOP de publieksprijs in de wacht.
 Serena Scholte nam de prijs namens het collectief in ontvangst. Onze collega’s Barbara van der Steen en Aart Goedhart maken deel uit van het team dat de Baanbrekerstraject ontwerpt en begeleidt; we zijn dus samen met hen heel trots op deze erkenning! De juryprijs ging naar strategisch adviesbureau Squarewise voor een project rond meer duurzaamheid bij de chemietak van verfgigant AkzoNobel.

 

Waarom baanbrekers?

Baanbrekers in de bouw is een ‘netwerkleergang’ voor professionals in de bouw. Het doel is om brede samenwerking en vernieuwing te stimuleren. Sinds de bouwfraude staan de verhoudingen binnen de bouw op scherp. Toenemende juridisering maakt een vruchtbare samenwerking tussen openbare opdrachtgevers, aannemers en adviseur-ingenieurs steeds lastiger. En dat staat innovatie in de weg. Daarom is Uturnity, PAO en IGOP (Kessels & Smit, Humanizing Company, GoedAdviseren)  gevraagd een leertraject te creëren dat een beweging van mensen op gang brengt die over bestaande belangen heen kunnnen stappen en innovatie weten te realiseren.

 

5 leergangen, 100 baanbrekers en ‘still going strong’…

Inmiddels zijn 5 leergangen gestart met gemiddeld 20 deelnemers. Het project loopt tot minstens 2011 om een voldoende grote groep baanbrekers te bereiken en ondersteunen. De inmiddels 100 Baanbrekers uit de ‘middenlaag’ (projectleiders, afdelingshoofden, innovatiemanagers) hebben gewerkt aan initiatieven gericht op innovatie en vernieuwing van hun eigen werk, hun organisatie en de sector. Iedere leergroep is gekomen met één of meerdere innovaties die maatschappelijk relevant zijn.

 

Bouwen aan vertrouwen

Naast de concrete vernieuwingen levert het traject meer op. Er ontstaat ook een netwerk waarin een nieuwe manier van samenwerken de kans krijgt. Ook vernieuwers die geen Baanbrekers-leergang hebben gevolgd sluiten zich hierbij aan. De groepen leggen onderling verbindingen, zoeken elkaar op als er in de projecten doorbraken moeten worden bereikt en organiseren regelmatig eigen workshops en events.
 Ze hebben ook hun eigen ningsite opgericht.

 

Interesse vanuit de wetenschap

De werkwijze is inmiddels ook de wetenschap opgevallen. Vanuit TU Delft, VU en Erasmus Universiteit wordt komend jaar een team gevormd dat de vernieuwingservaringen van Baanbrekers onderzoekt. Doel is de praktische vernieuwingsprocessen om te zetten naar nieuwe lesstof voor de universiteiten. Dat ondersteunt technisch georiënteerde studenten om in de veranderende bouwsector hun werk te doen – en de spirit van samenwerking en innovatie ook mee te dragen!

 

Hoe werkt het?

De leergang heeft een sterk praktijkgericht karakter: leren door doen, van en met elkaar.

Rond een innovatief vraagstuk. Deelnemers voeren zelf de regie over hun programma ondersteund door leercoaches en ervaringsdeskundigen. Veranderkundige en filosofische inzichten bieden verrijking in de reflectie.

 

De jury, onder aanvoering van Rolf Sterk, sprak haar waardering uit voor 'het lef en de energie van de Baanbrekers om vernieuwingen in de bouw verder te brengen.
 Voor sommigen is dat ook een 'worsteling' die niet altijd gemakkelijk
is. Een veilige leercontext voor experimenten met elkaar onder begeleiding van de leercoaches is
 cruciaal.' En dat is bij de Baanbrekers gelukt. Gefeliciteerd!