BidB logo

Baanbrekers in de Bouw genomineerd voor ROA Impact prijs 2010

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


De Leergang Baanbrekers in de Bouw is genomineerd voor de ROA Impact Prijs 2010 (i.s.m. de OOA en SIOO). Deze beweging van ondertussen 100 Baanbrekers in de bouwsector is doorgedrongen tot de top 4 meest impactvolle initiatieven op het terrein van veranderen en vernieuwen met een maatschappelijk belang. Baanbrekers in de Bouw is een samenwerking tussen TU Delft met Aart Goedhart, Barbara van der Steen (Kessels & Smit) en Serena Scholte (Uturnity)

 

Beweging op gang brengen

In 2008 is de beweging van de Baanbrekers in de Bouw gestart middels een opleiding voor vernieuwers en bouwprofessionals die de toekomst van de sector willen vormgeven. De samenwerkingspartners in de bouw in Nederland zijn na de bouwfraude met elkaar in verscherpte verhoudingen komen te staan. De bouw is een van de grootste sectoren in Nederland met de opgave een dienstbare sector te worden met een maatschappelijke functie.

 

De ambitie was/is om een beweging op gang te brengen van mensen die innovatief, veranderingsgezind en lerend de fundamentele vraagstukken van de bouw oppakken. 

 

Programma

Gekozen is voor een programma waarin de kenmerken van Action Learning en Proceskundig leren centraal staan:

  • breng een groep vertegenwoordigers van de drie samenwerkende partijen van de bouwketen aan tafel;
  • daag de deelnemers uit deze groep een innovatief project te ondernemen;
  • de deelnemers zijn zelfsturend en voeren eigen regie over hun programma;
  • ze werken met veranderkunde en filosofie. Zoals het kijken en denken vanuit meerdere perspectieven en zo komen tot nieuwe denkrichtingen en oplossingen;
  • de groep wordt begeleid door leercoaches die de groep ondersteunt in hun leerproces.

 

Proeftuinen van vernieuwing

100 mensen hebben in deze beweging gedacht en gesproken over de noodzaak van een veranderende bouwsector. Zij hebben hier concreet naar gehandeld in één of meerdere Baanbrekende initiatieven of innovaties. De groep heeft mooie verbindingen tussen organisaties gelegd. Rijkswaterstaat, aannemers en adviseurs-ingenieurs werken aan nauwere verbindingen over huidige en aanstaande bouwprojecten. Zij coachen elkaar onderling, en coachen andere vernieuwers. Er ontstaan nieuwe manieren van samenwerken. De wetenschap heeft interesse getoond voor deze proeftuinen van vernieuwing.  

 

Kortom, de beweging in de kiem, die de sector sinds de bouwfraude zocht en waar PSI Bouw in 2008 het initiatief toe genomen heeft.

 

Op 25 juni wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse M&O congres.