Joseph

Leren voor duurzaamheid vraagt betrokkenheid

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Deze zomer was ik te gast bij een bijeenkomst in het kader van het programma leren voor duurzame ontwikkeling. Een door het Rijk geinitieerd programma, dat zich erop richt om bij maatschappelijke actoren leerprocessen op gang te brengen die gericht zijn op een meer duurzame afweging.

 

Peter Senge

Niemand minder dan Peter Senge  was te gast op die middag, georganiseerd door de Algemene Bestuursdienst (ABD).  Senge is al jaren een inspirerende denker als het gaat om organisatieleren. Hij schreef vorig jaar het boek the necessary revolution (in het Nederlands vertaald als 'de noodzakelijke revolutie'). Over duurzaamheid. Hij drukte zich tijdens de bijeenkomst duidelijk uit: er is een grote mentale verandering nodig, en we moeten ons afvragen hoe we de leerprocessen stimuleren die nodig zijn daarvoor. Welke rol speelt angst daarin, vroeg hij zich hardop af. Kan het als motivator dienen of verstart het mensen juist?

 

Deugden 2.0

Op de bijeenkomst kwamen verder diverse vernieuwers van binnen en buiten het Rijk bijeen. Onder de noemer 'deugden 2.0' stimuleerden de organisatoren reflectie aan de hand van vier deugden die nodig zijn voor duurzaamheidsdenken: moed, betrokkenheid, realiteitszin en wijsheid. Ook ik werd gevraagd om een keuze uit die deugden te maken. Lastig, maar ik koos betrokkenheid: omdat ik geloof dat als je een persoonlijke binding hebt met een onderwerp, je je er ook hard voor wilt maken. En dan stap je eerder over hobbels heen en komt eerder tot onconventionele oplossingen en samenwerkingen. En dat is wat we nodig hebben als het gaat over duurzaamheid.

 

ABD courant

Meer informatie over het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en de activiteiten die nog op de rol staan is te vinden op de site van Senternovem.  Een verslag van de bijeenkomst is te vinden op pagina 10 van de ABD Courant van augustus (onder download).