HomeKS Bibliothek › Artikel

Jeugd moet zin krijgen om slim te worden.

von: Wendy - ; Quelle: IKT Dynamisch netwerk Twentse ondernemingen   27-05-2008

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

Het Nederlandse onderwijs lijkt in een diepe crisis te zijn beland. De schooluitval is extreem hoog en voor een deel van de docenten is lesgeven verworden tot een soort bezigheidstherapie voor de jeugd die wel is komen opdagen. Er is zelfs een parlementair onderzoek aangekondigd naar de onderwijsvernieuwingen die de afgelopen decennia zijn doorgevoerd. Het ‘nieuwe leren’ wordt verguisd en alom wordt geroepen om de terugkeer van de MAVO en de LTS. Voor Joseph Kessels, Dean van TSM Business School, hoogleraar Human Resource Development aan de UT, maar volgens velen vooral een goeroe in onderwijsland, liggen de oorzaken dieper. “We moeten meer begrip opbrengen voor de leefomgeving van de hedendaagse jeugd en hen door extra aandacht motiveren om zich in te zetten voor de eigen toekomst.”Onder de veelzeggende titel ‘Je kunt niet slim zijn tegen je zin’ bracht hij veel IKT-ers tot nadenken.