HomeInspiration › Artikel

De HRD professional als ondernemer van kennisproductieve leerpraktijken

von: Cees Sprenger, Pepijn Pillen, Tjip de Jong - ; Quelle: Opleiding & Ontwikkeling 07/08, p.16-19.   16-08-2007

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

Eind vorig jaar kregen wij de uitnodiging van de redactie van O&O om een bijdrage te schrijven over de opdracht van HRD. We voegen aan de reeds gepubliceerde perspectieven graag één zienswijze toe: de HRD-professional als ondernemer van kennisproductieve leerpraktijken. In dit artikel pleiten we voor een HRD-professional die ondernemend en verbindend optreedt, omdat die rol past bij de toegenomen dynamiek binnen organisaties. In het verleden was er in de meeste arbeidsorganisaties voldoende stabiliteit om medewerkers op te leiden met welomschreven doelen en uitgekristalliseerde leerinhouden die garanties konden bieden voor goed functioneren in de beoogde werksituatie. In zo’n stabiele situatie kunnen leersituaties afgeleid worden uit (doelen van) werksituaties. Tegenwoordig is de dynamiek in veel organisaties zó groot dat continu leren, verbonden aan de werk-, communicatie- en samenwerkingsprocessen, een vereiste is.
Leerprocessen zijn geen afgeleide meer van werkprocessen, maar leren is integraal onderdeel van het werkproces. HRDprofessionals moeten ons inziens om die reden zelf initiatieven nemen om werk- en samenwerkingsprocessen zo in te richten dat ze niet alleen direct werkresultaat opleveren, maar tegelijkertijd ook kennisproductief zijn. Dat betekent een ondernemende HRD-professional. We lichten dit in ons artikel verder toe.