HomeInspiration › Artikel

De nieuwe professional denkt in essentie en in de 'met-wie vraag’

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

In 2004 verscheen het katern ‘de nieuwe professional’, het belang van autonomie en persoonlijk ondernemerschap (HRD-Thema, 2004). In deze inspirerende uitgave komen inzichten samen over het leren van professionals. De ervaringen van Robert als bestuursvoorzitter van NVO2 en van Pepijn als young professional van deze vereniging en de gesprekken die we samen hebben gevoerd over het thema ‘de nieuwe professional’ hebben geleid tot deze bijdrage, waarin we verder ingaan op de sociale context waarin de professional leert en werkt. We voeren als eerste een aantal uitspraken op uit dit HRD Thema.

 

We voegen daarna een domein toe. Deze kent twee invalshoeken:

  1. het belang van het kunnen stellen van de juiste vraag om de essentie op te sporen.
  2. het betrekken van de juiste ander bij die vraag om tot onder andere (persoonlijke) ontwikkeling en tot innovatie van kennis te komen

 

Één van de manieren waarop professionals verder komen in hun leren is om zich te bekwamen in het formuleren van kernvragen die recht op het doel af gaan. Leren gaat dan over in essenties denken. Dit doet hij echter niet alleen. Steeds vaker werken professionals in grote ruimtes met collega’s en vakgenoten. In verschillende start up companies die we hebben bezocht zien we veel collegiaal consult. Deze omgevingen hebben het karakter van een netwerk waarin professionals over en weer advies vragen. We zien steeds vaker dat de essentie opsporen een sociale aangelegenheid is. Kiezen met wie je wilt werken en leren wordt een kerncompetentie van de nieuwe professional. Dezelfde ontwikkeling herkenen we in Afrika. Daar werken we aan een bijzonder ontwikkelingssamenwerkingsproject waarin we issues rondom water, HIV/AIDS en vrouwenemancipatie in samenhang benaderen. Professionele hulpverleners met verschillende expertisen geven in Communities of Practice vorm aan nieuwe samenwerkingsverbanden. Aan het einde van deze bijdrage staan we kort stil bij de onderlinge samenhang van deze twee perspectieven.