HomeInspiration › Artikel

Leren binnen en buiten de spelregels van de organisatie

von: Cees Sprenger, Marie-José Boot, Rob Poell - ; Quelle: In: Rondeel & wagenaar. Kennis maken, leren in gezelschap. Scriptum. p.63-75   05-03-2002

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

De context van de organisatie en de gevolgen voor veranderen en leren in die organisatie komt aan bod in het artikel ‘Leren binnen en buiten de spelregels van de organisatie’, door Cees Sprenger, Marie-José Boot en Rob Poell. Deze auteurs stellen dat bij het realiseren van veranderingen in de organisatie en het vormgeven van leertrajecten die daaraan bijdragen, rekening moet worden gehouden met de heersende spelregels in de organisatie. Met name de aansluiting van leertrajecten op impliciete of verborgen spelregels is van groot belang voor het op gang brengen van een wezenlijke verandering. De auteurs schetsen een praktijkvoorbeeld van een succesvol en leerzaam leertraject, dat echter door onvoldoende aansluiting op de verborgen spelregels weinig impact had. Vervolgens analyseren ze hoe verborgen spelregels tot stand komen en geven ze een aantal voorbeelden van de wijze waarop bij de vormgeving en aanpak van leertrajecten met de gewenste en heersende spelregels rekening kan worden gehouden. Dit artikel sluiten ze af met suggesties voor de adviseur als ontwerper en uitvoerder van leertrajecten.