HomeInspiration › Artikel

De vernieuwing centraal - ROC congres 1 en 2 juni 2005

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

Het zevende nationale ROC congres op 1 en 2 juni 2005 te Einhoven stond in het teken van het ontwerpen en beoordelen van competentiegericht en vraaggestuurd onderwijs. Binnen het beroepsonderwijs is er een vernieuwing in gang gezet naar competentie gericht opleiden. In totaal zijn er meer dan 625.000 leerlingen verbonden aan het beroepsonderwijs en volwasseneducatie (bron: kerncijfers OCW). Het beroepsonderwijs is hiermee de grootste onderwijssector in het vervolgonderwijs en wordt daarmee niet voor niets “de motor van Nederland” genoemd. Gastspreker, Dr. Mark Milliron spreekt de voornaam van zijn collega, drs. Coen Free uit als: (Koeuhn) Kuhn. Deze uitspraak is treffend, immers de filosoof T.S. Kuhn (1922-1996) is de bedenker van de term paradigma. Het is nu juist de noodzaak om de paradigmatische kijk naar onderwijs met gestandaardiseerde eindtermen radicaal anders in te richten naar de visie: de leerling staat centraal. Dit is in feite een paradigmaverandering, een nieuwe kijk naar werkelijkheid en hoe men problemen en kennis dient te benaderen. Dit wordt beaamt door dr. Jo Box,: “Wij moeten ons
realiseren dat we aan de vooravond staan van een onderwijskundige revolutie.”