HomeInspiration › Artikel

'Als je altijd de wind in de zeilen hebt, leer je nooit zeilen'

von: Heike Aiello-Wabbels, Frederieke Maagdenberg - ; Quelle: Develop nr 1-2008, p.20-25   15-01-2008

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. Sprache wählen
Niederländisch, Englisch

Joop de Kler werkt dagelijks met talent. Als loopbaanbegeleider, trainer, coach en opleider stimuleert hij de talenten van anderen en zet hij zijn eigen talenten in om mensen te ondersteunen deze talenten in de praktijk te brengen. In zijn werk staat hij in contact met mensen die zich willen ontwikkelen, met bedrijven die in hun medewerkers investeren of juist afscheid nemen, als docent van de opleiding ‘loopbaanontwikkeling’ werkt hij aan de professionalisering van vakgenoten.

Zelf heeft hij een actieve en mobiele loopbaan achter de rug.
We legden hem een aantal vragen voor over de ontwikkeling van het vak, de rol van loopbaanontwikkeling in organisaties en over zijn persoonlijke kijk op talent en talentontwikkeling.