HomeKS Bibliothek › Artikel

Ans Grotendorst in gesprek met Mathieu Weggeman

von: Ans Grotendorst - ; Quelle: Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, Nummer 4–juni 2010, p.16-18   18-07-2010

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

"Tijdens een lange autorit raken we in gesprek over de vraag die de redactie aan dit themanummer heeft meegegeven: de relatie tussen onderwijs en zorg. Hoe kunnen we die typeren? Gaat het om echte liefde of om een verstandshuwelijk?

Daar valt veel over te zeggen, en dat doet Mathieu  Weggeman dan ook. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur. Hij doet onderzoek naar innovatieprocessen in technologie- en kennisintensieve organisaties, waaronder zorg en onderwijs. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar het leidinggeven aan professionals, het realiseren van collectieve flow in organisaties en de werkwijzen van de netwerkgeneratie.
‘Bij een relatie’, zegt Mathieu, ‘denk ik niet in de eerste plaats aan zakelijke samenwerking, ook al is die op organisatieniveau wel nodig tussen zorg en onderwijs. Bij een relatie gaat het mij vooral om de kunst van het vinden van gedeelde waarden, van shared values’."

 

Lees het hele interview in de bijlage.