Willemijn de Jong


dieses profil liegt nicht deutschsprachig vor

Media

We zijn altijd aan het leren, elke dag de hele dag. Ook - of juist? - als we niet op school, in opleiding of cursus zitten. Het kunnen fantastische ervaringen zijn waarin we belangrijke nieuwe inzichten op doen, of kleine momenten van besef en verdieping op wat je al kende. Het kunnen ook negatieve patronen zijn, die we onszelf aanleren en waarmee we steeds dieper in dezelfde destructieve ‘groef’ belanden. Ik vind het interessant om in iedere context weer te onderzoeken hoe we meer ervaringen in de eerste categorie kunnen organiseren. 

 

Het leukste aan mijn werk is dat ik mijn eigen leergierigheid en nieuwsgierigheid de vrije loop mag laten als we samen naar een organisatievraagstuk kijken. Ik haal veel plezier en voldoening uit het begeleiden van processen waar persoonlijke drijfveren en organisatieontwikkeling elkaar raken. Ik ben sociaal wetenschapper, onderwijskundige en ervaren procesbegeleider op het gebied van leren, ontwikkelen en innoveren. Ik geloof dat leren plaatsvindt waar mensen zich persoonlijk geraakt en betrokken voelen. Vanuit daar kun je samen in beweging komen. 

 

Wij mensen gebruiken taal, plannen vooruit, en zijn gaan “organiseren” (‘voordat je het weet ben je een organisatie’). Toch, ondanks die moeite en dat harde werken, lukt het niet altijd om onze doelen te bereiken. Precies daar, waar bevlogen, bekwame en betrokken mensen vastlopen in hun organisatie, wil ik bijdragen door te onderzoeken: waar en waarom loopt het spaak en wat is er nodig om weer beweging te krijgen? Vanuit een waarderend perspectief en oplossingsgerichte aanpak, help ik graag om voornemens in de praktijk te brengen. Met de inhoud als doel, en de mensen als uitgangspunt.

 

Voorheen heb ik 7 jaar bij Kennisland (een denk- en doetank voor maatschappelijke vooruitgang) gewerkt, waar ik individuele leraren heb begeleid in pioniersprocessen en broedplaatsen, schoolmakers in het oprichten van nieuwe scholen en vernieuwers in de zorg

 


Let's meet

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail