HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Perspectieven op leren en ontwerpen, Thema 1: Opvattingen over leren

Door: Erik 111968835764 Erik Deen, Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel, Joseph Kessels - ; Bron: Handboek Human Resource Development. Organiseren van het leren. (2021). Rob Poell en Joseph Kessels. Lannoo nv, Tielt   31-03-2022

Opleiders en ontwerpers hebben uiteenlopende opvattingen over de manier waarop mensen leren in en van het werk. Deze opvattingen kunnen expliciet zijn en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of praktijkervaring. Ze kunnen ook impliciet zijn en voortkomen uit persoonlijke overtuigingen en eigen ervaringen met school, opleiden en leren.

 

Omdat de denkbeelden over wat leren is onderling verwantschap vertonen, is een indeling in stromingen mogelijk. In deze bijdrage gaan auteurs Erik Deen, Mariël Rondeel en Joseph Kessels nader in op de volgende stromingen en hun verschijningsvormen: behavorisme, cognitivisme, humanisme, pragmatisme, constructivisme, sociaal-constructivisme, connectivisme en leren door het aanspreken en vergroten van talenten.

 

Hoofdstuk 8, pp. 151-159. In Handboek Human Resource Development. Organiseren van het leren. (2021). Rob Poell en Joseph Kessels. Lannoo nv, Tielt