Procesbegeleiding

groepsbegeleiding

Versnellen en verdiepen

'Faciliteren van processen' is het ondersteunen van groepen en organisaties bij hun verander-, ontwerp-, en ontwikkelvragen. Wij maken een onderscheid tussen procesbegeleiding en proceskundige ondersteuning.


Bij procesbegeleiding brengen we een proces met een bepaald doel in een samenspel met de opdrachtgever tot een goed einde. Dat kan een dag zijn waarin het hoger kader of een team bijeenkomt. Of een serie bijeenkomsten met groepen. Het doel kan zijn: het formuleren van een visie, het ontwerp van een leertraject, het definiëren van een veranderstrategie of het kijken naar een vraagstuk vanuit waarderend perspectief (Appreciative Inquiry). Het ontwerpen en ontwikkelen van een proces doen we in co-creatie.
 
Proceskundige ondersteuning past bij vraagstukken waarbij vooraf geen doel of route te bepalen is. Vragen zijn dan vooral zoekvragen met een complexe gelaagdheid. Processen als deze vinden stap voor stap hun richting, al experimenterend. Voorbeelden: een pilot-project waarin iets nieuws wordt uitgeprobeerd (sociale innovatie), of het ondersteunen van groepen die een (maatschappelijk) thema verder willen brengen in een proeftuin voor vernieuwing.
 
Wij hebben met beide vormen van proces facilitation ruime ervaring, zowel in de begeleiding bij klanten als het professionaliseren van vakgenoten.


Lees minder...

Nog meer over Procesbegeleiding