HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Pleidooi voor een mix van benaderingen. Een praktijkverhaal over stilzetten versus bewegen

Door: IMG 5231 111977117078 Ton ten Broeke - ; Bron: Kessels & Smit, The Learning Company   05-02-2015

De afgelopen maanden heb ik als veranderkundig adviseur een even weerbarstig als leerzaam project begeleid. Ik had sterk de behoefte om eens te reflecteren op het verloop daarvan, op mijn bevindingen en op mijn wisselende rol en positie in de stroom van gebeurtenissen. Door met anderen te reflecteren op de casus kon ik woorden geven aan mijn ervaringen en inzichten.

 

De case

Het verandertraject speelde zich af in een grote overheids-organisatie met talrijke internationale contacten en veel medewerkers in het buitenland. Deze medewerkers hebben te maken met een fundamenteel veranderende wereld. Dwars door landsgrenzen en staten heen is er een netwerkwereld ontstaan, waarin machtsblokken, NGO’s, bedrijven en media de internationale ontwikkelingen beïnvloeden. “Hoe kunnen onze medewerkers snel, slim en effectief handelen in die netwerkwereld?” – dat was de urgente vraag waarmee de organisatie worstelde. Kennis delen, gebruik maken van moderne informatie- en communicatietechnologie (zoals werken met Sharepoint), halen en brengen en niet alles via de mail….