HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Persoonlijke bekwaamheid

Door: Ans Grotendorst - ; Bron: O+G, nummer 7, www.onderwijsengezondheidszorg.nl   08-12-2016

" ‘Kijk, daar loopt een schaal 12.’ Ik keek in de richting die de docent van de Politieacademie aanwees en zag op de gang een man voorbij lopen. Hij bleek ook een naam te hebben. ‘Er klinkt een zekere bewondering door in je stem,’ reageerde ik, ‘is dat om wat hij kan?’ ‘Ik weet niet precies wat hij kan,’ zei de docent, ‘maar schaal 12 is niet niks. Ik zit in 8.’ Het gespreksmoment dateert van jaren geleden, maar ik heb het altijd onthouden. Evenals een voorval van enige tijd daarna, toen ik de Koninklijke Marechaussee adviseerde over vernieuwing van de opleidingen. Tijdens het tweede overleg met het managementteam bekende ik dat ik moeite had met het lezen van de notulen: er kwamen geen persoonsnamen in voor, alleen rangen en functies. Deden personen er niet toe? Waren visie, deskundigheid en ideeën gekoppeld aan functies, niet aan mensen? Of tenminste aan een combinatie van die twee? (...) "