HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Leren in een praktijknetwerk. Reflectie op ervaringen in de gehandicaptenzorg

Hardnekkige problemen in de zorg, waar niet zomaar een antwoord op is: hoe ga je daar mee om? ‘Leren in een praktijknetwerk’ is een ontwikkelingsgerichte methode die bijdraagt aan het zoeken naar passende wegen hiervoor. Daarin is aandacht voor het proces en voor ontwikkeling vanuit kracht.

 

Van medewerkers in de gehandicaptenzorg in Nederland, wordt de laatste jaren gevraagd dat ze om kunnen gaan met verschijnselen zoals het ZorgZwaartePakket, wijzigingen in de AWBZ en WMO, wijzigingen in de financiering van de zorg en het experiment van meer marktwerking. Ook veranderen de verhoudingen met zorgverzekeraars, doorverwijzers, cliënten en hun familie.
Omgaan met deze verschijnselen geldt niet voor ieder in dezelfde mate. Maar toch: het krachtenveld is permanent in beweging. Het geeft veel mensen in deze sector het gevoel dat in dat krachtenveld de bewegingsruimte afneemt en dat de keuze voor ‘het goede om te doen’ steeds minder scherp te maken is. Ondertussen zoeken medewerkers in zorginstellingen in de dagelijkse praktijk hun weg. Ze proberen zo goed mogelijk om te gaan met complexe gedragsproblemen, meervoudige diagnoses en nieuwe vragen van cliënten, en met de verwachtingen van hun families.

In dit artikel blikken we terug op het werken in ‘praktijknetwerken’, bedoeld om op innovatieve wijze om te gaan met dergelijke complexe vraagstukken.