FCE Leergang Faciliteren als persoonlijk vakmanschap

FCE Leergang Faciliteren als persoonlijk vakmanschap

Donderdag 17 januari


Als leidinggevende, HRD-professional, organisatieadviseur, coach of procesbegeleider kom je voortdurend in situaties terecht waarbij je anderen helpt om te groeien, te leren of te veranderen. De VUCA world (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) waarin we ons als mensen en organisaties bevinden, vraagt een dosis stevigheid en zelfbewustzijn om deze leer- en ontwikkelingsprocessen vorm te geven en te ondersteunen.

 

Deze leergang van negen maanden helpt je om jouw eigen kracht als veranderaar (verder) te ontdekken, krachtige interventies te ontwerpen en uit te voeren en zo nog meer impact te genereren in het begeleiden van veranderings- en leerprocessen. Naast persoonlijke en professionele bewustwording krijg je praktische tools en inhoudelijke kaders rond leren en ontwikkeling aangereikt. Samen met collega’s en experts verdiep je inzichten die hieruit ontstaan en maak je ze toepasbaar in jouw eigen werkpraktijk.

 

Elke tweedaagse biedt een inspirerende  ruimte waar je met jouw ontwikkel- of verandervragen aan de slag kunt gaan en zo jouw vakmanschap verder ontwikkelt.

 

“Alle groei is een sprong in het duister, een impulsieve, spontane daad zonder het voordeel van ervaring.” Henry Miller

 

Overzicht

We werken in een kleine groep van 10 professionals. Eens per maand organiseren we een bijeenkomst die de volgende functies dient:

  • Een plek waar mentale ruimte en rust ontstaat om persoonlijke groei en verdieping in het eigen vakmanschap mogelijk te maken. Persoonlijke en professionele groei gaan samen.
  • Een voedingsbron waarbij de begeleiders en experten in het vak van leren en ontwikkeling praktische tools, inhoudelijke kaders en expertise aanreiken die we relevant achten voor het vak vandaag en morgen.
  • Een werkpraktijk waarbij we vertrekken vanuit de leer- en ontwikkelvragen die deelnemers inbrengen en samen zoeken hoe we inspirerende tools en inhoudelijke kaders toepasbaar kunnen maken in de eigen praktijk.
  • Een experimenteerruimte waarbij je actief vernieuwende veranderexperimenten ontwerpt en uitprobeert in jouw eigen werkpraktijk. We gaan tijdens het leertraject concreet interventies uitproberen en oefenen in de eigen en/of ander organisaties.
  • Een reflectiemoment waarbij je leert van opgedane ervaringen of experimenten en uitgedaagd wordt door de begeleiders of mededeelnemers om deze verder te verdiepen.
  • Een inspiratieplek waarbij we telkens verschillende perspectieven aanreiken om te kijken naar een bepaald vraagstuk en jou uitdagen om jouw persoonlijke visie en vakmanschap te ontwikkelen.

 

Aan het eind van deze leergang:

  • Bezit je nieuwe vaardigheden, inzichten en bewustzijn om in jouw eigen of andere organisaties, ongeacht de complexiteit of spanning, in je kracht te blijven staan.
  • Krijg je praktische tools en inhoudelijke kaders rond leren en ontwikkelen mee van experts en ervaren collega-professionals.
  • Ontdek je kansen om binnen jouw eigen organisatie en praktijk een impactvolle en zichtbare verandering te realiseren.
  • Maak je deel uit van een lerend netwerk van collega-professionals waarmee je ook na de leergang vraagstukken kunt toetsen en met en van elkaar kunt leren.

 

Opzet

Het jaar is opgebouwd uit acht tweedaags residentiële modules. Wij geloven in de kracht van co-creatie om het programma van de tweedaagse bijeenkomsten vorm te geven. Elke deelnemer is tenslotte eigenaar van zijn eigen leerproces en daar willen we ruimte voor maken. Naast de inhouden die wij op het programma zetten, maken we telkens ruimte voor input van de deelnemers en gaan we aan de slag met relevante thema’s die zich tijdens de sessies aandienen.

 

Docenten

Vaste begeleiders van de leergang zijn Sofie Hendrikx en Kris Snick. Beiden zijn verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company. Naast hen zijn er zeer ervaren adviseurs te gast.

 

Data, kosten en locatie

De leergang start op donderdag 17 januari 2019 en is gepland in 8 blokken van twee dagen en een afsluitend moment op 15 november.

Blok 1: 17 en 18 januari 2019
Blok 2: 7 en 8 februari 2019
Blok 3: 14 en 15 maart
Blok 4: 25 en 26 april 2019
Blok 5: 16 en 17 mei 2019
Blok 6: 17 en 18 juni 2019
Blok 7: 19 en 20 september 2019
Blok 8: 7 en 8 oktober 2019
Blok 9: 15 november 2019

 

De kosten voor dit traject bedragen € 6.400,00 (excl. verblijfskosten en BTW). Dit bedrag is inclusief intakegesprek, literatuur, overig lesmateriaal en twee coachgesprekken. Belgische deelnemers kunnen voor de betaling gebruik maken van de KMO-portefeuille. Werknemers van een vzw of non-profit organisatie krijgen een korting van 50%, de kosten worden dan € 3.200,00 (excl. verblijfskosten en BTW)!

 

Vroegboekkorting: schrijf je in voor 1 december 2018 en je krijgt 1 blok van twee dagen gratis: totaalkosten € 5.600,00 (excl. verblijfskosten en BTW).

 

De locatie voor deze leergang is de Heerlijckyt Van Elsmeren in België.

 

Wil je graag mee informatie of een intakegesprek? Klik dan op inschrijven.