HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Krimp en innovatie: hand in hand

Door: Aart Goedhart, Barbara van der Steen, Hans van Willegen, Suzanne Witteveen - ; Bron: KS Jaarboek 2015, Inspiratie voor 2016   14-01-2016

De periode waarin we nu leven is door verschillende voorspellers genoemd als de tijd van de fundamentele verschuivingen. Op de rudimenten van wat is stuk gelopen in een financiële en morele crisis, verrijzen nieuwe initiatieven. Initiatieven van mensen die niet meer automatisch kiezen voor de klassieke leef- en werkverbanden. Steeds meer mensen willen zelf het heft in handen nemen in hun werkende leven. Zij wachten bijvoorbeeld bij dreigende reorganisaties niet op een werkgever die hen helpt van het ene werkverband naar het andere.

 

Er ontstaan nieuwe vormen van innovatie en mobiliteit. Steeds meer mensen kiezen niet meer voor een vast dienstverband. Bezit is niet meer vanzelfsprekend nastrevenswaardig. Juist de deeleconomie is in opkomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Couchsurfing, Uber en Airbnb.

 

In de Trendrede 2015 wordt het als volgt verwoord: ‘Er ontstaan zelforganiserende dwarsverbindingen die wijzen naar nieuwe methoden van werken, van burgerschap, van leven. Het individu wil meer dan respect en zelfontplooiing: het wil wezenlijke betekenis geven aan het bestaan. Daar vinden we het kantelpunt in de tijd. We breken oude zekerheden af, selecteren de meest relevante stenen uit het puin en leggen die in nieuwe patronen. We voorspellen de wederopbouw van betekenis.’

 

Dit artikel beschrijft een voorbeeld van zo’n nieuw initiatief. Een initiatief waarbij gekeken wordt vanuit kracht en mogelijkheden. Mogelijk biedt dit zicht op een nieuwe weg waarlangs vragen rondom innovatie en mobiliteit kunnen worden beantwoord. Wij geven hiervoor in dit artikel een aanzet. We verkennen eerste een aantal principes over samenwerken en organiseren. Vervolgens staan we stil bij het initiatief. We gaan vanuit dit voorbeeld op weg in onze zoektocht naar bij deze tijd passende oplossingen. Zoekt u mee?