FCE Leertraject Talentgericht en Systemisch Werken

FCE Leertraject Talentgericht en Systemisch Werken

Donderdag 27 september


Talentgericht werken doet recht aan de kwaliteiten van professionals en bevordert hun veerkracht en vitaliteit. Tijdens dit leertraject krijg je tools en werkvormen aangereikt voor het opsporen en ontwikkelen van talent, die direct toepasbaar zijn in een organisatiecontext. Je werkt vanuit eigen vragen rond talentontwikkeling vanuit een systemische blik.

Herken jij vragen als:

 • Wat zijn nu echt mijn talenten en hoe herken ik die van anderen?
 • Hoe ondersteun ik anderen om vanuit kracht te werken? Ook (juist!) in tijden waarin veel verandert in organisaties.
 • Hoe zorg ik dat een focus op sterke punten de effectiviteit en resultaten van een organisatie vergroot?
 • Hoe versterk ik (mijn) persoonlijk leiderschap en zorg ik voor een juiste energiebalans?
 • Hoe kan ik talentgerichte gesprekken voeren en een talentopstelling begeleiden om professionals te stimuleren hun talenten ten volle te benutten?

 

Voor wie?

De leergang ‘Talentgericht- en Systemisch werken’ is interessant voor (HR-)adviseurs, coaches of leidinggevenden.

De leergang is vanuit twee perspectieven interessant:

 • Voor je professionele ontwikkeling: als oriëntatie op je loopbaan, in het kader van mobiliteit, voor meer werkplezier en energiebalans. Je ontwikkelt taal voor je talenten en werkt aan krachtige overtuigingen. Je verkent in welke werkcontext je met je talenten tot je recht komt.
 • Om anderen talentgericht te begeleiden: als coach, adviseur of leidinggevende kijk je vanuit een waarderend en systemisch perspectief naar kracht en mogelijkheden van professionals.

 

Talentopstellingen

Centraal staat de methodiek van talentopstellingen om vanuit een waarderend perspectief vraagstukken in kaart te brengen (lees meer op www.talentopstellingen.nl).

Je leert naar talent kijken met een systemische blik, binnen een breder kader van de positieve psychologie. Daarnaast maak je kennis met onder meer Voice Dialogue, Strengths Based Leadership, werken met (belemmerende en constructieve) overtuigingen, Oplossingsgerichte benadering, NLP, Solution Focused Approach, beeldend en biografisch werken, Job Crafting en Appreciative Inquiry. Met opzet kiezen we vormen die op verschillende manieren te gebruiken zijn, zodat je je eigen professionele werkwijze kunt ontwikkelen. Zie de website voor het programma.

 

Opbrengsten voor professional en organisatie

Organisaties die het beste uit mensen weten te halen, versterken niet alleen hun persoonlijke ontwikkeling, maar hebben er juist als omgeving voordeel bij dat mensen werken vanuit talent en passie: professionals zijn meer betrokken, creatiever en productiever. Werken vanuit een waarderend perspectief voegt zichtbaar waarde toe aan de groei van mens en organisatie.

Een reorganisatie, mobiliteits-vraag, werkdruk, energieverlies in werk of een persoonlijke ambitie dagen uit om keuzes te maken. Je kunt bewust kiezen voor je talent en daar werk van maken.

In dit traject leer je:

 • talentpatronen (belemmerende en constructieve denk- en handelingspatronen) en de dynamiek tussen talenten herkennen en effectief inzetten. Dit betekent vaak ook het leren ‘vrijmaken’ van talent;
 • talentgerichte functionerings-, loopbaan-, en coachings-gesprekken voeren;
 • professionele talent levensloop in kaart brengen;
 • (project)teams vormen op basis van talent;
 • persoonlijk leiderschap gebaseerd op èn gericht op talent;
 • benutten van talent voor urgente vraagstukken in de organisatie (innovatie, vitaliteit, cultuurontwikkeling);
 • de (theoretische) achtergrond, overwegingen en effecten van talentgericht en systemisch werken.

 

Docenten

 • Margriet Schut is adviseur en coach bij Kessels & Smit, The Learning Company. Talentontwikkeling in organisaties, coaching in leiderschap.
 • Brenda Vos, eigenaar van Brenda Vos – Topografie van Talent. Docent in het excellentieprogramma aan de Universiteit Utrecht en Groningen. Adviseur en (team)coach voor talent- en leiderschapsontwikkeling in organisaties. Onderzoek en publicatie in Talentopstellingen.

 

Meer informatie?

Op de FCE website vind je meer informatie over deze leergang.