Een doelgroep-onderzoek bij de start van een op te richten Academie

Methodenmix van kwalitatief en kwantitatief

Een van onze klanten, een publieke organisatie, heeft het voornemen een academie op te richten waarin al het leeraanbod samen kan komen. Ze vroegen ons om een onderzoek te doen om erachter te komen waar de behoefte van hun doelgroep ligt. Ze willen weten waar ze als Academie hun leerinterventies op moeten laten aansluiten. Het onderzoek zou ook moeten bijdragen aan draagvlak voor de academie. 

 

Vragen ‘wat wil je leren?’ kan veel informatie opleveren, maar niet perse die informatie die je zoekt. Als je wil weten welke leerinterventies je moet aanbieden zodat mensen hun vak goed kunnen uitoefenen kun je in plaats van naar behoeften te vragen beter onderzoeken wat het werk van de doelgroep van deze Academie typeert. En hoe het huidige leeraanbod hierop aansluit.

 

Diepgaande gesprekken en brede validering

Medewerkers die een nieuw vak onder de knie moeten krijgen hebben baat bij leersituaties die lijken op het dagelijkse werk dat zij doen. Of, beter nog, bij leersituaties die bestaan uit het werk dat zij doen. Want juist in de dagelijkse praktijk doen zich situaties voor waar geen lesboek je op voorbereidt. Onze gesprekken waren er daarom op gericht om juist die context-rijke situaties op te sporen. We spraken meer dan 25 mensen in focus groups.  De gesprekken leverden een uitgebreide set op van kritische situaties in het werk van deze mensen. Met de vragenlijst konden we deze bevindingen bij een grote groep valideren. Bij het kwantitatieve deel waren meer dan 400 collega’s betrokken. We deden tevens een documentstudie om het huidige leeraanbod te kunnen vergelijken met de situaties die we opspoorden.

 

Draagvlak bij betrokkenen en aanknopingspunten inhoudelijk

Onze keuze om op zoek te gaan naar heel concrete situaties werd door de doelgroep van de Academie erg gewaardeerd. De meeste mensen die begonnen aan de vragenlijst maakten het ook af. We konden rekenen op veel toelichting bij de vragen. Ook van de geïnterviewden kregen we terug hoe belangrijk zij het vinden dat er een leeraanbod komt dat echt aansluit op de (vaak weerbarstige) werkpraktijk. Het onderzoek liet zien dat het huidige leeraanbod nog niet afgestemd is op de meeste van de situaties die mensen daadwerkelijk tegenkomen in hun werk. Genoeg aanknopingspunten dus in de volgende stap van de bouw van de Academie.