Wat je zoekt kun je vast bij ons vinden.


Zoekresultaten

De tekst ‘sociale’ werd 183 keer gevonden in 96 pagina's.


17. Social Media als innovatiebrandstof: vier tips
  ... – op de kar springen van sociale media en deze gaan inzetten als ...
  ... – op de kar springen van sociale media en deze gaan inzetten als ...

18. Human Resource Development, Social Capital en Economische Opbrengsten
  ... actief te intervenieren op dit sociale kapitaal, om leren te bevorderen ...

19. Innoveren vraagt om communiceren, bevindingen uit een onderzoek naar de bijdrage van het sociaal communicatief proces aan kennisproductiviteit.
  ... en processen te vernieuwen. Sociale interactie en onderlinge ...

20. Young professionals veranderen de werkplek
  ... te omarmen. Beperk de toegang tot sociale netwerksites tijdens de werkuren ...
  ... ; waartoe ik zelf ook behoor - een sociale en economische impact zal hebben ...
  ... de toegang van hun werknemers tot sociale media websites zoals Twitter, ...

21. Martine van Es
  ... tussen bedrijven en NGO’s om sociale impact te creëren? ...

22. De nieuwe professional denkt in essentie en in de 'met-wie vraag’
  ... vaker dat de essentie opsporen een sociale aangelegenheid is. Kiezen met wie ...
  ... , waarin we verder ingaan op de sociale context waarin de professional ...

23. Het onbeschreven blad
  ... in wat we doen. We willen sociale verbondenheid . We willen allemaal ...
  ... die met bezit of sociale status te maken hebben. Als we ...

24. Woorden wekken, voorbeelden strekken
  ... om samen werk te maken van sociale innovatie. Aan de ...