Wat je zoekt kun je vast bij ons vinden.


Zoekresultaten

De tekst ‘sociale’ werd 187 keer gevonden in 101 pagina's.


17. Social Media als innovatiebrandstof: vier tips
  ... – op de kar springen van sociale media en deze gaan inzetten als ...
  ... – op de kar springen van sociale media en deze gaan inzetten als ...

18. Human Resource Development, Social Capital en Economische Opbrengsten
  ... actief te intervenieren op dit sociale kapitaal, om leren te bevorderen ...

19. Waarom generaties alleen gezamenlijk richting kunnen geven aan de toekomst
  ... dit tot talrijke individuele en sociale problemen. Veel van de huidige ...
  ... reacties wél tot het sociale bewustzijn doordringen dienen de ...
  ... . Op die manier is er sprake van sociale evolutie, een groter gedeeld ...

20. Innoveren vraagt om communiceren, bevindingen uit een onderzoek naar de bijdrage van het sociaal communicatief proces aan kennisproductiviteit.
  ... en processen te vernieuwen. Sociale interactie en onderlinge ...

21. Young professionals veranderen de werkplek
  ... te omarmen. Beperk de toegang tot sociale netwerksites tijdens de werkuren ...
  ... ; waartoe ik zelf ook behoor - een sociale en economische impact zal hebben ...
  ... de toegang van hun werknemers tot sociale media websites zoals Twitter, ...

22. Martine van Es
  ... tussen bedrijven en NGO’s om sociale impact te creëren? ...

23. De nieuwe professional denkt in essentie en in de 'met-wie vraag’
  ... vaker dat de essentie opsporen een sociale aangelegenheid is. Kiezen met wie ...
  ... , waarin we verder ingaan op de sociale context waarin de professional ...

24. Het onbeschreven blad
  ... in wat we doen. We willen sociale verbondenheid . We willen allemaal ...
  ... die met bezit of sociale status te maken hebben. Als we ...