De onderstroom boven tafel

Samenvatting

Wat is het?

Elke organisatie kent twee stromen: in de bovenstroom of de formele organisatie bevindt zich de interne aansturing en de bedrijfsvoering van de organisatie. Visiedocumenten, jaarplannen en spreadsheets, regels, procedures, werkverdeling, prestatiecontracten, rapportagelijnen, financiën en producten zijn de zichtbare opbrengsten van deze bovenstroom. Maar er is ook een onderstroom: de veel minder tastbare realiteit van gemor, gesprekken en rituelen. In de onderstroom ontstaan ook ideeën, plannetjes en werkwijzen die vernieuwend zijn. Er is in de onderstroom veel informatie te vinden over wat werkt en wat niet, wat de werking in de dagelijkse praktijk is van plannen die in de bovenstroom zijn gemaakt. De beschreven aanpak is er op gericht de beide stromen zoveel mogelijk met elkaar te verbinden waardoor diversiteit en variatie ontstaat in het denken en handelen in verandervraagstukken. Wanneer mensen leren van elkaars ideeën, verhalen, percepties en ervaringen ontstaat de betrokkenheid en beweging die van belang is bij het succesvol veranderen.

 

Wanneer kun je het gebruiken?

Wanneer medewerkers en leidinggevenden steeds sceptischer zijn over organisatieveranderingen. Wanneer er een groeiende kloof is tussen de formele bovenstroom: de organisatie als afzender van de veranderingen, en
 de échte organisatie in de informele onderstroom. Wanneer je op zoek bent naar een manier om boven- en onderstroom met elkaar te verbinden.

Download dit instrument De_onderstroom_boven_tafel2.pdf (1089 KB)