HomeInspiratie en verdieping › Artikel

De informele weg: sturen op verbinding

Door: Leo Dercksen, Erik 111968835764 Erik Deen, Sjors Brouwer - ; Bron: Sport Bestuur en Management, september 2012, p.16-18   15-09-2012

Het programma 'Sturen op verbinding' is in 2011 ontwikkeld en getest door de KNVB. Met dit experimentele programma wilde de KNVB onderzoeken op welke wijze verenigingsbesturen ondersteund zouden kunnen worden bij het keren van de al langere tijd onderkende trend van steeds afbrokkelende clubbinding. In dit artikel presenteren de ontwikkelaars van het programma hun belangrijkste bevindingen en doen zij aanbevelingen voor effectieve ondersteuning van clubbestuurders. Deze aanbevelingen verwerkt de KNVB in haar reguliere ondersteuningsaanbod.