HomeKS bibliotheek › Artikel

NS: van organisatiegericht naar relatiegericht MD

Door: Heike Aiello-Wabbels, Christel Jansen - ; Bron: Tijdschrift voor Management Development, 2009, no. 2, p. 4 - 9   29-06-2009

De Nederlandse Spoorwegen (NS) ziet structurele aandacht en sturing op talent- en leiderschapsontwikkeling als een essentiële voorwaarde om haar ambities naar een internationale vervoersdienstverlener waar te maken. Naast diversiteitmanagement, sociale innovatie en strategische personeelsplanning, is het één van de belangrijkste speerpunten van de P&O Strategie die NS inzet om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Christel Jansen en Heike Aiello voerden bij een aantal grote bedrijven een benchmarkonderzoek uit om in kaart te brengen hoe talenten in andere grote organisaties worden herkend en erkend, en hoe de ontwikkeling van die talenten is georgani-seerd. In dit artikel geven zij een samenvatting van de resultaten van deze benchmark.