HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Politie als lerende organisatie. Ontwikkeling van kennis en bekwaamheid is core business van korpsen en politieacademie

Door: Ans Grotendorst, Ineke Stam - ; Bron: : C.J.C.F. Fijnaut et all (red.): Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer, 2e druk   01-04-2007

"Het huidige politieonderwijs staat, als specifiek beroepsgericht onderwijs, aan de vooravond van een grootscheeps innovatietraject", schreven Peter IJzerman en Dirk van Vierssen in de vorige editie van dit boek. Amper zeven jaar verder, voorjaar 2006, staan we even stil en zien om in verwondering. Het denken over en de praktijk van leren, opleiden en kennisontwikkeling in de politieorganisatie zijn fundamenteel veranderd. Het 'politieonderwijs van overmorgen' is vandaag gerealiseerd. In de afgelopen jaren transformeerde het Landelijke Selectie en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) naar de Politie-academie (vanaf april 2004), het onderwijs- en kenniscentrum voor de  Nederlandse politie. We beschrijven in deze bijdrage de veranderingen die zich hebben voltrokken en blikken vooruit, naar een nieuw 'overmorgen'.