Historielijn

Samenvatting

Een historielijn is een manier om ervaringen van een groep in een bepaalde tijdsperiode naar boven te halen, onderling te delen en te visualiseren. Het gaat om het gezamenlijk in kaart brengen van bijvoorbeeld de geschiedenis van een organisatie, het verloop van een bepaald project, de samenwerking in een team, of de manier waarop men tot dan toe met een bepaald vraagstuk omgaat. Als vertrekpunt voor het ontwerpen van nieuwe oplossingen, het identificeren van leervraagstukken, ….

Download dit instrument Historielijn-werkvorm.pdf (110 KB)