HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Leren van de toekomst

Door: Martijn Frijters, IMG 0408 111959659067 Paul Keursten - ; Bron: In: Rondeel & Wagenaar (red). Kennis maken, leren in gezelschap. Scriptum. p. 79-100   04-03-2002

In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe je kunt leren van de toekomst. Nu lijkt leren van de toekomst op zich natuurlijk onmogelijk: we zijn gewend om te leren van ervaringen – maar hoe kun je nu leren van de toekomst, dat wil zeggen, van een situatie die er nog niet is? In letterlijke zin kan dat natuurlijk ook niet. Maar we kunnen wel anticiperen op de toekomst die zich aan het ontwikkelen is. Veel van de ingrediënten van die toekomst zijn vandaag ook al aanwezig. Het gaat er dan ook niet om de toekomst te leren voorspellen, maar vooral om te leren ‘zien’ hoe de toekomst zich aan het vormen is: te herkennen welke signalen daarvoor nu al zichtbaar zijn, daaraan (nieuwe) betekenissen te geven en nieuwe kennis te creëren, en op basis daarvan te handelen. Deze leercyclus kunt u doorlopen als individu, als groep en als organisatie als geheel, steeds in relatie tot de eigen werkomgeving, sociale omgeving, en vakmatige omgeving. In dit hoofdstuk willen we het concept ‘leren van de toekomst’ verder uitwerken aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is leren van de toekomst?
  • Waarom is leren van de toekomst zo moeilijk?
  • Welke vaardigheden zijn nodig om van de toekomst te kunnen leren?
  • Welke methoden kunnen worden toegepast om van de toekomst te leren?