Van kennismanagement naar kennispoductiviteit: een actueel overzicht van benaderingen in de literatuur

MariŽl Rondeel (profiel) , Sibrenne Wagenaar (2001); Bron: J.W.M. Kessels & R. Poell (red.) Human Resource Development. Organiseren van het leren. Deventer: Samsom

Samenvatting

De afgelopen jaren hebben veel professionals vanuit verschillende disciplines zich gebogen over de vraag hoe we het beste om kunnen gaan met kennis in organisaties. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de literatuur over kennismanagement en kennisproductiviteit anno 2001. Daarbij wordt onder andere ingegaan op vragen als: wat is kennis, wat zijn de gevolgen van verschillende opvattingen over kennis voor het leren en in welke mate is kennis te managen?

Download dit artikel Artikel_2001_ron...oductiviteit.pdf (226 KB)