HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Van (op)geleide naar zelfgestuurde teams bij Polaroid.

Door: Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel - ; Bron: In: J.W.M. Kessels, C.A. Smit & A.N. Papas-Talen (red.). Leren (werken) in zelfsturende teams. Opleiders in Organisaties Capita Selecta, nr. 37. Deventer: Kluwer.   08-01-1999

Dit artikel gaat in op de ontwikkeling van zelfsturende teams bij Polaroid. Onder invloed van ontwikkelingen in de markt en in de technologie experimenteert deze organisatie met multidisciplinaire teams. Een grootschalig internationaal (cultuur)veranderingsproces wordt aangegrepen om de teams een nieuwe impuls te geven. De opleidingsafdeling speelt hierin een stimulerende en ondersteunende rol. Het artikel beschrijft het veranderingsproces en de rol van opleiders bij teamvorming.