HomeKS bibliotheek › Artikel

Instellingsportretten. Kritische beroepssituaties in beeld.

Door: Ans Grotendorst, Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel, 2019 Pieterjan 111976006981 Pieterjan van Wijngaarden, G.van der Zanden - ; Bron: Onderwijs & Gezondheidszorg, jrg. 29, nr. 4.   08-01-2005

Binnen landelijke kaders hebben ROC’s en regionaal beroepenveld veel ruimte voor het ontwerpen van aantrekkelijke leerarrangementen naar behoefte en op maat. Dit artikel gaat in op een vernieuwend project waarin onderwijs en werkveld samen optrekken bij de vernieuwing van het onderwijs en van de examinering. Instellingsportretten en kritische beroepssituaties zijn gekozen als basis voor ontwerpen en communiceren. Uitgebreid aan de orde komen doel, aanpak en opbrengst van instellingsportretten en de rol die deze spelen bij het ontwerpen van een nieuw, competentiegericht curriculum.