HomeInspiratie en verdieping › Instrument

Critical Incidents Methode

Wat is het?

Veel organisaties zoeken naar manieren om leren van medewerkers te verbinden met organisatiedoelstellingen. De focus op kritische of kernsituaties is krachtig omdat die werkpraktijk en persoonlijke motivatie combineert. Het gezamenlijk beschrijven van kernsituaties volgens deze aanpak leidt tot diepgaande gesprekken over toepassing van de visie in concrete werksituaties, en welke rol daarin dan van de betreffende personen wordt verwacht. Verder geeft het een mogelijkheid om meteen de criteria te bepalen op basis waarvan je gaat evalueren. En uiteindelijk liggen er een aantal situaties die bruikbaar zijn voor het invullen van werkleeractiviteiten.

 

De ‘critical incidents’ methode is een manier om ervaringen van mensen op een systematische manier gezamenlijk in kaart te brengen. Het gaat daarbij vaak om impliciete kennis, die moeilijk in woorden is  uit te drukken, maar wel heel belangrijk is. 

 

Kernsituaties of critical incidents zijn doorslaggevende 
momenten 
en 
vaardigheden 
in 
iemands 
werk.
 Momenten
 waarin
 
iemands persoonlijke aanpak
 het 
verschil 
maakt.
 Die 
momenten 
zijn 
vervolgens
 ook
 de 
kern 
van 
hun 
functioneren
 en
 daarmee 
ook van
 hun 
ontwikkeling.

 

Wanneer gebruik je het?

Je kunt dit instrument gebruiken om informatie te krijgen over wat belangrijk is in het werk en dit als input gebruiken om nieuwe leer- of veranderinterventies te ontwerpen.

 

Je vindt hieronder ook een leidraad voor facilitators van een critical-incidents bijeenkomst.

 

Meer lezen?

Je vindt meer uitgebreide informatie en voorbeelden in Het Ontwerpboek en het boek Opleidingskunde: leren in het werk, voor het werk van Mariël Rondeel en Erik Deen.