HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Impact van Binnenuit

‘Aandachtig zijn op eigen ontwikkeling en die van anderen.’ Dat is een belangrijke kern van The Experience, een leerproject voor senior managers bij Eureko Achmea, waarin leiderschapsontwikkeling plaatsvindt in de context van het samenwerken aan een actueel maatschappelijk vraagstuk.

 

Deze bijdrage beschrijft ‘The Experience’, een leerproject waarin deelnemers zowel werken
aan hun persoonlijke ontwikkelvragen, als aan een hardnekkig maatschappelijk probleem. In The Experience is geëxperimenteerd met een ander samenspel tussen begeleiders, deelnemers en opdrachtgever dan gangbaar in leerprogramma’s.


Wij vragen ons af: Wat betekent dit voor de impact? Wordt deze op een andere manier ervaren?