HomeKS bibliotheek › Artikel

TOP: Tien jaar werken aan een visie op de politieopleidingen

Door: Joseph Kessels - ; Bron: In: M.H.V.C. Christophe (ed.) Partners in Leren. Evaluatie van het samenhangend stelsel van politieonderwijs. 10 p. Apeldoorn: Politieacademie.   29-11-2007

Dit is het slotwoord van een uitvoerig evaluatierapport dat de ontwikkeling en opbrengsten beschrijft van een zeer omvangrijke vernieuwing in het politieonderwijs. Het is een terugblik op de uitgangspunten, doelstellingen en werkwijzen die aan dit grootschalige innovatieproject ten grondslag liggen.